Behandlinger

Hvad tilbyder vi af undersøgelser og behandlinger?

Vi tilbyder behandling til klienter som lider af svimmelhed og ubalance som følge af ørebetingede lidelser. Klienterne kommer med følger efter virus på balancenerven, Morbus Ménières, vestibulær migræne, øresten, acusticusneurinom, mindre hjernerystelser hvor der har været en påvirkning af ligevægtsorganet  klienter som kommer med svimmelhedsproblematikker efter blodpropper/blødninger i hjernen samt aldersbetinget svimmelhed . 

Vi laver en grundig indledende samtale omkring dit svimmelheds- og balanceproblem. Vi undersøger din evne til at bevæge dig og hvilke problemer du har i forhold til gang, balance, svimmelhed, vendinger og stillingsskift. Der udføres standardiserede praktiske test  i forhold til balance og svimmelhed. 

Hvad går øvelserne ud på?

Øvelserne laves for at stimulere ligevægtsorganet, som sidder inde i hvert sit øre. Når det ene ligevægtsorgan ikke fungerer optimalt, vil du opleve svimmelhed/ubalance under aktivitet. Via øvelser udnyttes hjernens evne til forandring via dens plasticitet, hvor hjernen accepterer og integrerer ubehagelige stimuli, der fremprovokerer symptomerne. Øvelserne udføres for at udløse eller øge dine symptomer for at reducere sensitiviteten i ligevægtsorganet,  så du over tid oplever at svimmelheden mindskes kraftigt eller helt ophører. Øvelserne består af koordination af øjen- og hovedbevægelser for at stabilisere blikket samt gang- og balanceøvelser.  

Hvor ofte skal øvelserne udføres?

Øvelserne skal udføres minimum én gang om dagen i en periode på 2-4 mdr.  Øvelserne bliver løbende justeret ca. hver 14. dag for at passe til den enkelte klients niveau.  

Hvem kan henvende sig?

Klinikken er en privatejet klinik. Vi arbejder uden for sygesikringen og dermed er behandlingen egenbetaling. Hvis du er medlem af Sygesikring Danmark, kan du få tilskud.